')
Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
P?e?ít Terezín. V Trutnov? zazn?l silný p?íb?h
Trutnov - Festival ?idovské kultury Dev?t bran, který a? do ned?l probíhá v Trutnov?, se sna?í p?ipomínat zv?rstva, která se odehrávala ve vále?ných letech, zvlá?t? pak vyvra??ování ?idovské komunity. Michaela Vidláková, rozená Lauscherová, vypráv?la autentické zá?itky z terezínského ghetta, kam byla v roce 1942 deportována.

Zobrazit celý článek v Krkonošském deníku