')
Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Rezonance, ultrazvuk v porodnici, nová l??ka. Nemocnice mohutn? investuje
Trutnov - Masivní investici 73 milion? korun vkládá do vybavení trutnovská nemocnice, která vyu?ila dota?ních prost?edk? Evropské unie. Pokryjí 85 procent náklad?. Dohromady 28 polo?ek, do nich? pat?í moderní p?ístroje i nová l??ka, pou?ijí v Trutnov? na odd?lení radiologie, ARO, gynekologie a porodnice, interny, chirurgie, neurologie, rehabilitace, transfuzní i pro centrální opera?ní sály.

Zobrazit celý článek v Krkonošském deníku