Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Ukryli radistu Silver A a zem?eli. Pam?tník p?ipomíná hrdinství rodiny
Antonín Burdych z Náchodska p?i?el jako osmiletý za heydrichiády o tém?? v?echny blízké. I p?es svých t?iaosmdesát let stále objí?dí p?edná?ky, aby p?edal sv?dectví o tragických událostech u ?erveného Kostelce. Jeho rodina ukrývala para?utistu. Spolu s dal?ími lidmi prokázali velkou odvahu.

Zobrazit celý článek na iDnes.cz

13.03.2019 - V nemocnici v Trutnově již neplatí zákaz návštěv na lůžková oddělení. Nemocnice byla poslední v kraji, kde tento zákaz platil.
01.03.2019 - Novým jednatelem společnosti Lesy města Dvůr Králové n. Labem, s.r.o., je Petr Kupský. Nahradil od 1. března 2019 Petra Teperu.

Kalendář akcí